Jubilarissen 2012

In memoriam Wim Vos. Een mooie herinnering uit 2012:

 

"Ook dit jaar zijn er weer twee jubilarissen die een onderscheiding mogen ontvangen. Marijke Velthuijs is veertig jaar lid en zij heeft gedurende een lange periode het grimeren van de spelers verzorgd. Wim Vos sr. heeft tot en met het 50-jarig jubileum van Culdoto nog gespeeld en hij was en is nog steeds de man van geluid en licht en dat al 50 jaar!

 

Marijke en Wim ontvingen, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 januari jl. uit handen van de voorzitter een zilveren en gouden speld. Tevens ontvingen ze de daarbij behorende oorkonde van de Nederlandse Vereniging voor Amateurtoneel. Beide leden werden geprezen om hun jarenlange inzet voor Culdoto."

Toneelvereniging Culdoto
- mail ons
- facebook
- youtube

Postadres
Toneelvereniging Culdoto
p/a De Fliert 13
3791 PV Achterveld