Jimmy Dean kwam niet meer terug

Zo'n 300 bezoekers hebben kunnen genieten van het toneelspel dat Culdoto half maart opvoerde: Kom terug Jimmy Dean,  Kom terug. Een toneelspel van Ed Graczyk onder regie van Annelies Kaan. Het verhaal betrof reünie in een sapbarretje in een klein gehucht in Texas, waar zes vrouwen herinneringen ophaalden uit hun jeugd. Dat Jimmy Dean - naar verluid de enige echte zoon van de te vroeg overleden filmster James Dean - niet meer terug zou komen, stond voor sommigen al bij aanvang vast. Echter, het verlangen naar de tergukeer van oude tijden stond in het stuk centraal. Stuk voor stuk trachtten de karakters vast te houden aan het beeld dat ze van zichzelf hadden opgebouwd. Naarmate de avond vorderde begonnen de facades barsten te vertonen en kwamen lang verborgen gehouden geheimen aan de oppervlakte. 

Culdoto heeft met deze voorstelling weer veelzijdig theater neergezet. Diversiteit in de karakters en de keuze voor filmmateriaal voor de flashbacks maakten het stuk tot een dynamisch geheel.

Toneelvereniging Culdoto
- mail ons
- facebook
- youtube

Postadres
Toneelvereniging Culdoto
p/a De Fliert 13
3791 PV Achterveld