Rabobank Gelderse Vallei Clubkasactie 9 t/m 20 mei 2016

Tijdens de Rabobank Clubkasactie kunnen leden van Rabobank Gelderse Vallei hun stem uitbrengen op de verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen.
Ieder lid krijgt vijf stemmen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven.

Jaarlijks stelt de Rabobank via Rabobank Clubkasactie een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen.
Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.


Stem op Toneelvereniging Culdoto Achterveld :-)

Toneelvereniging Culdoto
- mail ons
- facebook
- youtube

Postadres
Toneelvereniging Culdoto
p/a De Fliert 13
3791 PV Achterveld