Culdoto levert bijdrage aan expositie

Ook dit jaar samenwerking van Culdoto met Op Tilt Leusden!  Voor de opening op 29 april van de "Expositie 2016 over Kastelen en Landgoederen in de Regio" werd er in twee koetsen met paarden een rondrit door Achterveld gemaakt door Lucia van Lilaar, Vrouwe van Stoutenburg en haar zus Maria Theresia van Lilaar, Jonkvrouwe van Drakenburg (Kyra Gunneweg) met hun dienstbodes (o.a. Nel van den Hoek). Bij aankomst in de Sint Jozefkerk verrichtten zij samen met de burgemeester van Leusden de openingshandeling. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.  

Toneelvereniging Culdoto
- mail ons
- facebook
- youtube

Postadres
Toneelvereniging Culdoto
p/a De Fliert 13
3791 PV Achterveld