Rabobank Clubkas Campagne 2017

Jaarlijks stelt de Rabobank via de Rabobank Clubkas Campagne een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen. De leden beslissen welke initiatieven en projecten worden ondersteund met een financiële bijdrage. Hoe meer stemmen, hoe meer geld.

Nou, je snapt dat Toneelvereniging Culdoto - Achterveld zich heeft aangemeld voor deze actie. Rabobank Gelderse Vallei te Barneveld verdeelt dit jaar maar liefst € 150.000,--. We hopen natuurlijk hier een graantje van mee te pikken.

Let op: alleen leden van deze vestiging kunnen op ons stemmen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven. De stemperiode is van maandag 22 mei t/m dinsdag 6 juni.

Draag je Culdoto een warm hart toe, stem dan op ons! Bij voorbaat dank :-)

Toneelvereniging Culdoto
- mail ons
- facebook
- youtube

Postadres
Toneelvereniging Culdoto
p/a De Fliert 13
3791 PV Achterveld