114 jaar toneel in Achterveld. 60 jaar CULDOTO! 3/3

Toneel in de huidige tijd. Dat is een hele opgave in een wereld waarin het aanbod van recreatie, ontspanning en de mogelijkheid voor talloze vormen van vrijetijdsbesteding groter is dan ooit tevoren.

 

Was in 1905 het toneelspel nog een manier om mensen hun vrije tijd nuttig te laten besteden en met name de mannen uit het café te houden, anno 2019 vraagt het in stand houden van een vereniging meer dan alleen een actieve inspanning.

 

De instroom van nieuwe, jongere leden – met name mannelijke leden – is moeizaam. Zo moeizaam, dat er in 2015 zelfs een stuk met uitsluitend vrouwen gespeeld wordt: de komedie "Mutsen" van Christa Warmerdam. Overigens zeer succesvol! 

Als ook de zekerheid van de jaarlijkse, gemeentelijke subsidie per 2014 verdwijnt, hangt het voortbestaan van Culdoto aan een zijden draadje. Er gaan stemmen op om de vereniging op te heffen. Sommige spelers willen een eenvoudiger vorm van toneelspel, geen avondvullend stuk meer. Toch blijven de ambitie en de wil om Culdoto te behouden sterk en met de inzet van alle leden wordt naar nieuwe mogelijkheden gezocht.

Draaide eerst alles voornamelijk om de jaarlijkse nieuwe productie zelf, tegenwoordig zijn publiciteit en sponsorwerving zeer belangrijke onderdelen van de vereniging. Niets is meer vanzelfsprekend en voor de gunst van het publiek moet veel moeite worden gedaan. 

 

Toch lukt het; veel bedrijven in Achterveld en omstreken vinden het belangrijk dat kunst en cultuur ook in Achterveld blijven bestaan, door Cultuur door toneel.

De Vrienden van Culdoto blijven de vereniging steunen en alhoewel de zaal niet altijd helemaal vol is, blijft ook het publiek Culdoto trouw. 

Ook de jaarlijkse Matchbeurs, georganiseerd door de gemeente Leusden, levert veel nieuwe contacten op en de daarbij behorende financiële middelen.

 

Culdoto wordt benaderd door De Zonnebloem Achterveld om een uitvoering te geven voor hun gasten. Er wordt gezocht naar een win-win situatie en dat lukt. De generale repetitie wordt vanaf 2012 met veel plezier gespeeld voor de gasten van De Zonnebloem. 

 

Culdoto wil haar maatschappelijke betrokkenheid laten zien en gaat in toenemende mate uitvoeringen geven voor speciale doelgroepen. Mensen in onze maatschappij, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals bewoners van zorgcentra, vrijwilligers en mantelzorgers. Toch wordt bij dit alles het toneelspel niet uit het oog verloren en er worden mooie producties uitgevoerd.

 

Bijzonder was bijvoorbeeld het stuk "Gebroken IJs" van Haye van der Heyden. Het publiek werd verwelkomd door de kapitein van een cruiseschip en was daardoor passagier op het schip en daarmee onderdeel van het toneelstuk.

 

60 jaar CULDOTO!

Voor de jubileumuitvoering in 2019 is de samenwerking gezocht met andere verenigingen uit Achterveld, en wel met levensliederenkoor "Ach en Wee, de Smartevelders" en met het dweilorkest van DWS "Eéntje Tussedeur". 

In dat opzicht is er niet veel veranderd in 114 jaar Achtervelds toneel.
Al in 1941 werd er samengewerkt met bijvoorbeeld de Achterveldse muziekvereniging DWS: Door Wilskracht Sterk. En zo is het maar net!

 

Ans van Eijken

Lees hier de korte introductie Hoe het begon

Toneelvereniging Culdoto
- mail ons
- facebook
- youtube

Postadres
Toneelvereniging Culdoto
p/a De Fliert 13
3791 PV Achterveld